Hospital de Alzira

La generalitat valenciana ocultó pagos a Adeslas